Back to the top

Hopveld

Brouwerij

HOPVELD

In 2013 besliste Brasserie Dubuisson om voortaan zelf hop te telen. Hiervoor werd in Pipaix een hopveld aangelegd naast de brouwerij, nabij de Trolls&Bush en de parking.

In 2013 besliste Brasserie Dubuisson om voortaan zelf hop te telen. Hiervoor werd in Pipaix een hopveld aangelegd naast de brouwerij, nabij de Trolls&Bush en de parking.

Het hopveld met een oppervlakte van 50 are telt ongeveer 880 planten geleid langs ruim 150 palen.

Er worden 2 hopsoorten geteeld:

  • Golden Styrie (het grootste aantal), een aromahop die het bier verrijkt met florale toetsen
  • Golden Kent (aangeplant op de rand), een meer resistente soort die het hopveld beschermt

Het hopveld werd aangeplant in juni 2013 voor een periode van 30 jaar.

Hopteelt

Elk jaar kringelen de hopplanten omhoog langs de ijzeren kabels gespannen tussen de palen tot de oogst eind september. Dan worden de hopplanten tot aan de grond afgesneden en de ranken losgemaakt van de palen. Daarna worden de hopbellen gescheiden van de ranken door een machine van Luc Lagache, de enige actieve hopteler in Franstalig België. Vervolgens worden de hopbellen voor transformatie naar Engeland gestuurd.

De samengeperste hoppellets die uit Engeland terugkomen zijn klaar voor gebruik in de brouwerij. Het jaar daarop worden nieuwe ijzeren kabels gespannen en kunnen de planten opnieuw beginnen groeien.

WAAROM EEN EIGEN HOPVELD ?

Zo beantwoordt Hugues Dubuisson deze vraag in de krant  l’Avenir in december 2012: «We willen zo de eigenschappen van de hop nog beter leren kennen en het signaal geven dat wij geloven in lokale verankering. Vroeger teelden de brouwerijen tenslotte toch ook hun eigen hop. Maar laat ons beginnen met kleine hoeveelheden, niets overhaasts …»

Eens te meer bevestigt Brasserie Dubuisson haar authentieke karakter door terug te plooien op de brouwtradities die haar oprichters zo nauw aan het hart lagen.