Back to the top

FILOSOFIE

Brouwerij

FILOSOFIE

Zoals gezegd gaat brouwerij Dubuisson er prat op de oudste nog actieve familiebrouwerij van Wallonië te zijn en noemt zich ook één van de meest authentieke.
En die slogan mag de brouwerij Dubuisson vol trots blijven verkondigen, want van bij het begin heeft ze weten vast te houden aan deze benijdenswaardige waarden.

Onafhankelijkheid

Om te beginnen is niets belangrijker voor de brouwerij Dubuisson dan haar onafhankelijkheid.
Al in 1769 heeft Armand Joseph Leroy, de oprichter van de brouwerij, het grondgebied van de landheer van Ghyssegnies verlaten om zich elders te vestigen als onafhankelijk brouwer. Sindsdien hebben de opeenvolgende bedrijfsleiders er alles aan gedaan om de brouwerij uitsluitend in familiehanden te houden. Inmenging van buitenaf in hun brouwerij werd altijd zorgvuldig vermeden. Om die reden moet de brouwerij elk jaar winst maken om te kunnen blijven investeren in de productiemiddelen en in de commerciële ontwikkeling. Dit betekent ook dat de onderneming altijd strikt geleid moet worden.

Het voortbestaan van de onderneming

Het voortbestaan van de onderneming, dat is waar de bedrijfsleiders dagelijks naar streven. De opeenvolgende bedrijfsleiders van de brouwerij Dubuisson hebben er altijd naar gestreefd de onderneming in stand te houden en de brouwerijactiviteiten in de vestiging voort te zetten, ook in moeilijke tijden. Daar waren tal van opofferingen en een sterke wil voor nodig, vooral om de activiteiten voort te zetten en weer op te starten na de diverse vijandige bezettingen van de brouwerij in 1815, 1914 en 1940. Terwijl duizenden brouwerijen stopten, bleef familie Dubuisson voortwerken. Vandaag wordt de ontwikkeling en duurzaamheid van de activiteiten verzekerd door een strikt financieel beleid (zie hoger).

100% natuurlijke bieren brouwen

De brouwers van Dubuisson willen de identiteit en het specifieke karakter van hun brouwerij en hun bieren verdedigen op een markt die gedomineerd wordt door grote brouwersgroepen en overspoeld wordt door talloze producten. In dit opzicht beperken ze zich tot een relatief klein assortiment van bieren, maar wel bieren die een sterk karakter en persoonlijkheid uitstralen. De bieren van brouwerij Dubuisson onderscheiden zich door heel uitgesproken aroma’s en smaken, zonder compromissen en binnenwegen. Van “neutraliteit” en “afvlakking” van smaken, aroma’s en geuren is geen sprake bij Dubuisson. Elk Dubuisson bier is een “karakterbier” dat de proever niet snel zal vergeten. Zonder af te stappen van de traditionele brouwprincipes tracht de brouwerij Dubuisson het productieproces continu te verbeteren om zo in te spelen op de eisen van klanten over de hele wereld. Elke verbetering wordt doorgevoerd met gebruik van 100% natuurlijke grondstoffen.

Het productieproces van A tot Z beheren

Van bij het begin hebben de brouwers van Dubuisson het productieproces van hun bieren altijd volledig in handen willen houden. En dus wordt geen enkele activiteit van de brouwersstiel uitbesteed aan derden en houden zij de kwaliteit van hun bieren volledig onder controle. Van de keuze van de grondstoffen tot de uiteindelijke botteling beheerst Dubuisson elke stap in het proces. In 2007 heeft brouwerij Dubuisson trouwens geïnvesteerd in een volledig nieuwe bottellijn. Liever nog dan deze activiteit uit te besteden, heeft brouwerij Dubuisson ervoor gekozen om deze zware investering te doen om de kwaliteit van het eindproduct volledig in handen te kunnen houden.

GEEN ETIKETBIEREN

Tot nu toe hebben de brouwers van Dubuisson altijd geweigerd hun bieren te bottelen onder een andere naam of met een ander etiket dan hun eigen merken. Geen “private label”, geen “etiketbier”, dat was altijd het credo van de Dubuissons. De consument zal dus nooit een Dubuisson bier vinden met een ander etiket dan de etiketten van Dubuisson. Door ‘neen’ te zeggen tegen dergelijke volumes en zo ook tegen de winst die deze volumes kunnen opleveren, heeft de brouwerij Dubuisson resoluut gekozen voor authenticiteit, traditie en bewezen dat respect voor de consument bovenaan haar waardelijstje staat.

BELGIAN FAMILY BREWERS

Door haar rijke geschiedenis, haar bewezen authenticiteit en haar waarden die van bij het begin worden nageleefd, verdient brouwerij Dubuisson, als één van de weinige brouwerijen, de naam van authentieke traditionele Belgische brouwerij. Ze kan prat gaan op een authenticiteit die nauwelijks hoeft onder te doen voor die van de Trappistbrouwerijen.
In dit kader heeft brouwerij Dubuisson het initiatief genomen om de vereniging van Belgian Familiy Brewers op te richten, samen met andere Belgische brouwerijen die dezelfde authenticiteit, dezelfde Belgische traditie en dezelfde waarden van traditie en respect voor de consumenten delen.